ابزار نمایش وضعیت آب و هوا

ابزار نمایش وضعیت آب و هوا

ابزار نمایش وضعیت آب و هوا : با استفاده از این ابراز ، می توانید در سایت و یا وبلاگ خود ، وضعیت آب و هوایی شهر مورد نظرتان را نمایش دهید، با این ابزار قادر خواهید بود تا دمای کنونی ، کمترین و بیشترین دمای روزانه ، وضعیت فعلی آب و هوا و نیز سرعت باد و میزان رطوبت شهر مورد نظر را به نمایش بگذارید

شهر مورد نظر

تنظیمات نمایش ابزار

انتخاب رنگ نوشته :

انتخاب رنگ پشت زمینه :

ضخامت حاشیه ابزار : pixel

انتخاب رنگ حاشیه :

ایجاد کد