ابزار پاپ آپ

ابزار پاپ آپ

ابزار پاپ آپ : اگر می خواهید هنگام باز شدن صفحه سایت شما و یا با کلیک کاربر روی متن یا عکسی در صفحه که شما مشخص کرده اید ، صفحه ای جدید با تنظیمات دلخواه باز شود ، می توانید ازین کد استفاده کنید.

انتخاب نوع باز شدن پنجره جدید

با کلیک روی نوشته
با کلیک روی تصویر
بصورت اوتوماتیک بعد از ورود به صفحه

تنظیمات پنجره جدید

ایجاد کد