ابزار جدول لیگ برتر فوتبال ایران و جهان

ابزار جدول لیگ برتر فوتبال ایران و جهان

ابزار جدول لیگ برتر فوتبال ایران و جهان : با استفاده از این ابزار شما میتوانید جدول لیگ های معروف جهان را در سایت خود قرار دهید.

تنظیمات جدول لیگ

تنظیمات نمایش ابزار

رنگ عنوان جدول :

رنگ پشت زمینه عنوان جدول :


رنگ نوشته ها :

رنگ پشت زمینه اول :

رنگ پشت زمینه دوم :

ضخامت حاشیه ابزار : pixel

Border color :

پیش نمایش ابزار
ایجاد کد