ابزار درج تصاویر ثابت در گوشه های صفحه

ابزار درج تصاویر ثابت در گوشه های صفحه

ابزار درج تصاویر ثابت در گوشه های صفحه : آيا تا به حال به تصاوير کنار سايت ها که بصورت ثابت در صفحه هستند توجه کرده ايد؟ این تصاویر ثابت برای شاخص تر کردن تبلیغاتی خاص یا درج تصاویر مناسبتی بسیار کاربردی می باشد. اگر میخواهید تصویری را به صورت شناور در وبسایت خود قرار دهید با استفاده از این ابزار میتوانید براحتی این کار را بکنید.

انتخاب موقعیت تصویر

تنظیمات نمایش تصویر ثابت

آدرس تصویـر مورد نظر شما :

آدرس لینک روی تصویر شما :

ایجاد کد